131

Kod Obračun PDV > Obračun poreza (UFA/IFA) postojalo je više ispisa jedan za drugim. Sada su pomoću odabira ti ispisi napravljeni svaki zasebno, pa tako sada osim datuma od i do imate i izbor da li želite ispisati Ulazne, Izlazne, Ulazne i izlazne ili Sumarno

By | 2009-11-30T00:00:00+01:00 30.11.2009|Obračun PDV|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment