Dodano da se mogu voditi cjenici za partnera ili cjenici za pojedino skladište, ako pod Skladišnim poslovanjem, Cjenici upišemo skladište ili partnera, kod unosa artikala na izl.računima će gledati da li postoji taj partner u cjenicima, ako da, tražit će pod detaljima cijenu za upisani artikl.

Ako nije pronašao cijenu za određenog partnera u cjenicima, nakon toga traži taj artikl u cjeniku za unešeno skladište. Ako i dalje nije pronašao cijenu za taj artikl u cjenicima, nudit će cijenu iz matičnih podataka o artiklima.

By | 2009-09-21T00:00:00+01:00 21.09.2009|Skladišno-materijalno poslovanje|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment