474

Plaće > Kopiranje iznosa na disketu za banke
Plaće > Matični podaci > Banke

Na temelju ‘Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa’ objavljene u NN 49/2012 (27.04.2012.), a stupa na snagu 1. svibnja 2012. godine.
Dodana polja:
Model zaduženja
Poziv na broj zaduženja

Članak 7. Uredbe:
(1) Poslodavac je dužan na nalozima za plaćanje za isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, navesti sljedeće obvezne elemente:

U polje »poziv na broj zaduženja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće poslodavac je dužan upisati sljedeće podatke:

67 OIB-MMGG-X

gdje je:

67 – broj modela
OIB:
OIB obveznika plaćanja javnih davanja
MMGG:
MM – brojčana oznaka mjeseca za koji se isplaćuje plaća
GG – brojčana oznaka godine za koju se isplaćuje plaća
X:
0 – isplata plaće u cijelosti
1 – isplata prvog dijela plaće
2 – isplata drugog dijela plaće
3 – isplata koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje
4 – isplata koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

**************************
S obzirom da je podatak MMGG varijabla koja se mijenja sa svakim obračunom, da ne bi morali svaki puta ručno korigirati na virmanu (zbrojnom nalogu) taj podatak, uveli smo mogućnost korištenja varijabli.
Neke od varijabla:
$F-OIB$ = OIB firme (poslodavca)
$PL-ZA-MM$ = plaća za mjesec
$PL-ZA-GG$ = plaća za godinu

Pa tako ako u polje ‘Poziv na broj zaduženja’ upišemo slijedeću frazu:
$F-OIB$-$PL-ZA-MM$$PL-ZA-GG$-0
Prilikom kreiranja virmana za plaće, sustav će prepoznati da se koriste varijable i iste će zamijeniti odgovarajućim podatkom iz trenutnog obračuna.
NAPOMENA:
Odnosi se samo na kreiranje virmana za neto plaće, odn. ne odnosi se na npr. Isplata naknade, Bolovanje na teret fonda, Putni troškovi,……

By | 2012-05-04T00:00:00+01:00 04.05.2012|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment