Skladišno poslovanje > Inventura
Dadan gumb Preuzmi stanje, pomoću njega možemo popuniti stavke inventure na temelju trenutnog stanja na dan dokumenta inventure. Npr. kada imamo više skladišta i fizički se ne stigne napraviti inventura na dan 31.12., tada možemo napraviti inventuru s vrstom robnog knjiženja I, gdje se prilikom kreiranja kalkulacije uzimaju samo razlike, a na dan 31.12 napravimo inventuru sa robnim knjiženjem P (početno stanje) i pomoću tog gumba popunimo stavke inventure kako bi sa danom 01.01 napravili kalkulaciju početnog stanja

By | 2011-02-03T00:00:00+01:00 03.02.2011|Skladišno-materijalno poslovanje|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment