1091

Ulazni računi
Gradilište Opis UFA
Omogućeno ručno dodavanje šifri, tako da ako ste već došli do 99, a polje prima samo 2 znaka, sada možete koristiti i kombinacije sa slovima (npr. A1, A2, ….. 1A, …..2R……, AA, AB,….) pa smo sa kombinacijama slova i brojki došli do mogućih preko 630 kombinacija

By | 2024-03-19T18:14:41+01:00 19.03.2024|Gradilišta|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment