WinPIS Novosti 2017-11-30T11:54:46+01:00

March 2022

1007

29.03.2022|Categories: Proizvodnja|

Proizvodnja > Radni nalozi > Ispisi
Dodan ispis: Ispis radnih naloga za gradilište
Ako vodimo Radne naloge i po Gradilištima ovdje možemo dobiti detaljan pregled ulaza i izlaza količinski i financijski za radne naloge za […]

1006

29.03.2022|Categories: Proizvodnja|

Proizvodnja > Radni nalozi
Dodano polje Gradilište
Ako želimo voditi Radne naloge i po Gradilištima

October 2021

1004

28.10.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi
Slijedećim izvještajima dodana je napomena da se uzimaju podaci na temelju datum obračuna (ZA godinu i ZA mjesec). Znači da su u tim mjesecima zaposlenici radili, a ne da im […]

1003

05.10.2021|Categories: Plaće|

Plaće – Virmani
Ispravljena pogreška kod obračuna kod kreiranja virmana na obračunima koji imaju i neoporezive dodatke. U opis virmana 2. redak kod neoporezivih je uvijek stavljano “Zaštičeni račun” i kada je bio i […]

September 2021

1001

01.09.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Dodatne osnove obračuna (bolovanja…)
Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) > Bolovanja

Dodano polje Banka
Inicijalno kada unosimo radnika pod Bolovanja ponudit će […]