Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

December 2023

1051

By | 01.12.2023|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće
Promijenjeni granični iznosi u eure

November 2023

1049

By | 29.11.2023|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Lista zaposlenih po stručnom obrazovanju

Ispravljena lista, pošto datum rođenja uzima iz JMBG dosta puta se zna dogoditi da nije ispravno JMBG radnika upisani (ili barem prvi dio gdje je datum rođenja) pa sada ovdje ispisuje sve radnike bez obzira na izračunate godine starosti i ako je izračunato da imaju -177 godina

1048

By | 29.11.2023|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Lista zaposlenih po starosti i spolu

Ispravljena lista, pošto datum rođenja uzima iz JMBG dosta puta se zna dogoditi da nije ispravno JMBG radnika upisani (ili barem prvi dio gdje je datum rođenja) pa sada ovdje ispisuje i radnike koji imaju i npr. -177 godina, a i one koji imaju preko 100 godina. Naravno, radi se o krivom JMBG

1047

By | 29.11.2023|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine > Prijenos glavne knjige za novu poslovnu godinu
Dodana kontrola da li su sva konta koja su prisutna u Glavnoj knjizi definirana u Kontnom planu.
Ako nisu, sustav javlja koja nedostaju i prekida zaključak godine.

October 2023

1035

By | 04.10.2023|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) – Neporezivi
Na temelju novih izmjena koje stupaju na snagu sa 01.10.2023 za Obrazac IP1
Polje Dodatni opis (razdoblje) – stavljen kao obavezni podatak.
U to polje se upisuje između ostalog i razdoblje za koje se odnosi taj neoporezivi dodatak.
Npr.
Za 07/2023

1034

By | 03.10.2023|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > JOPPD
Dodane oznake Stjecatelj primitka/osiguranik
5404 – Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu

Dodane oznake Primici/obveze doprinosa
0014 – Primici po osnovi plaće utvrđene temeljem rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske sukladno Zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada

Dodane oznake Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
72 – Nacionalna naknada za starije osobe prema posebnim propisima
73 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

September 2023

May 2023

1032

By | 22.05.2023|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni dokumenti
Dodan novi parametar:
Veleprodajni račun tip O1, broj decimalnih mjesta na ispisu stavki (od 0 do 6)