Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

January 2021

971

By | 06.01.2021|Categories: Konfiguracija i održavanje|

Konfiguracija i održavanje
Dodan izbornik:
Glavna knjiga – Brisanje grupa konta 4 i 7
Kod dosadašnjeg zaključenja godine, grupe konta 4 i 7 se zatvaraju na način da se sumiraju i ostavljaju u bazi. Ali ako koristimo Mjesto troška ili Izvore financiranja i pregledavamo konto kartice za grupe konta 4 ili 7 sa filtriranjem mjesta troška ili izvorima financiranja, dobit ćemo i donose iz prošle godine. Ovdje možemo potpuno manuti 4 i 7 iz prošlih poslovnih godina

970

By | 04.01.2021|Categories: Maloprodaja|

Maloprodaja > Knjiga popisa
Dodan parametar:
Kod knjige popisa, isključi sve nivelacije(D/N)
Inicijalno stavljeno N
Ako želimo isključiti sve automatski generirane nivelacije, npr. kada ne koristimo robno-materijalno, već samo unosimo promete

December 2020

969

By | 30.12.2020|Categories: Plaće|

Plaće
Promjene u Zakonu o porezu na dohodak, a koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. godine objavljene u Narodnim novinama 138/20
Nove stope poreza na dohodak 20% i 30%
Nove stope primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine, što znači za sve isplate od tog datuma nadalje. Prema tome, nove stope treba primijeniti već pri obračunu plaće za prosinac 2020. koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine.
Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Na temelju podatka “Datum isplate (dospijeća)” sustav nudi za sve datume poslije, ukljućujući i 01.01.2021., nove stope poreza na dohodak od 20% odnosno 30%

968

By | 30.12.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Liste plaće (Isplatni listiće)
Na svim tipovima liste
Maknuto grupiranje Naknada za bolovanje na temelju iste osnove bolovanja i sati bolovanja
Do sada je bilo da ako zaposlenik ima više bolovanja, a ta bolovanja imaju istu osnovu bolovanja i isti broj sati bolovanja, na isplatnim listama su ta bolovanja bila grupirana u jednan redak.
Maknuto grupiranje bolovanja i sada se svako bolovanje prikazuje u svom redku

967

By | 15.12.2020|Categories: eRačuni, Izlazni dokumenti, Kasa, Maloprodaja, Općenito|

Fiskalizacija QR kod
Sa 01.01.2021. fiskalizirani računi trebaju sadržavati QR kod

Na Izlaznim dokumentima i Maloprodajnim računima sada je moguće korigirati ili naknadno upisivati polja ZKI i JIR (ako primjerice prepisujemo račun za slanje preko eRačuna ili ga prepisujemo iz nekog drugog programa, a taj račun sadrži ZKI i JIR)

Na ispise u Izlaznim dokumentima (uključujući i eRačune), Maloprodajnim računima i POS Maloprodajnim računima (Kasa), koji sadržavaju JIR (i) ili ZKI dodan je QR kod
QR kod se ispisuje samo ako izvještaj (račun) ima JIR (i) ili ZKI
Ako iz nekog razloga račun nije fiskaliziran i na njemu je samo ZKI (ZKI generira knjigovodstveni program lokalno), kupac ode iz trgovine sa računom sa samo ZKI-om, a mi u međuvremenu taj račun fiskaliziramo. Kupac ili inspekcija vrši provjeru računa po ZKI i taj račun će biti pronađen u sustavu porezne po ZKI-ju ako smo ga u međuvremenu fiskalizirali (i ako nije stariji od 30 dana).

Minimalna veličina QR koda mora biti 2cmx2cm pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara.

QR kod se generira po slijdećem principu:
Ako račun ima samo ZKI (odnosno nije fiskaliziran sa Poreznom upravom nego je samo generiran ZKI) tada se QR kod generira iz poveznice do web stranice za provjeru računa, ZKI polje (32 znaka), datum i vrijeme izdavanja računa u formatu GGGGMMDD_HHMM (13 znakova) i ukupni iznos računa (10 znakova)
Primjer:
https://porezna.gov.hr/rn?zki=12345678123412341234123456789012&datv=20201211_1230&izn=100000000

Ako je račun fiskaliziran i uz ZKI ima i JIR dobiven od strane servera Porezne uprave tada se QR kod generira iz poveznice do web stranice za provjeru računa, JIR polje (36 znakova), datum i vrijeme izdavanja računa u formatu GGGGMMDD_HHMM (13 znakova) i ukupni iznos računa (10 znakova)
Primjer:
https://porezna.gov.hr/rn?jir=12345678-1234-1234-1234-123456789012&datv=20201211_1230&izn=100000000

966

By | 01.12.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće
Dorađena procedura Konačnog (godišnjeg) obračuna plaće. Testiranje i ispravak Općina koje nisu bile zadane prije obračuna

November 2020

965

By | 30.11.2020|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine
Dorađena je funkcija zaključenja godina za Ulazne, Izlazne i Maloprodajne račune
Uz dosadašnji uvijet Datum Dokumenta, stavlejno je i da gleda Datum Knjiženja.
Tako da ako imate Dokument iz prošle poslovne godine, ali ste Datum Knjiženja (za PDV) stavili u drugu poslovnu godinu on neće biti maknut.

964

By | 27.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > JOPPD
Dodane šifre kod Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom (oznaka_neoporezivi_primitak_B_15_1):

71
Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist
svojeg radnika do propisanog iznosa

963

By | 27.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > JOPPD
Dodane šifre kod Primici/obveze doprinosa (oznaka_primitka_obveze_B_6_2):

0010
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno

0011
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od
najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0012
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od
najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0013
Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

0048
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu u slučaju neisplate plaće

0049
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u
slučaju neisplate plaće

0050
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u
slučaju neisplate plaće

4055
Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO
isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija
su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja
u Republici Hrvatskoj

5113
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja

5114
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu

962

By | 25.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Potpisna lista
Dodano polje OIB
Povečan razmak među redovima radi lakšeg potpisa