Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

April 2021

982

By | 06.04.2021|Categories: eRačuni|

eRačuni > Partneri > “E-Mail za eRačun”
Uz polje “E-Mail za eRačun” dodan gumbić. Pritiskom na taj gumbić sustav uzima upisani OIB i pretražuje bazu eRačuna i vraća E-Mail za eRačun ako postoji u bazi.
Isto tako vraća i polje IsReceiver koje prema napomeni pružatelja usluga eRačuna IsReceiver = False znači da je u bazi pružatelja usluge za dani OIB evidentiran e-mail, ali primatelj ili nikad nije upješno zaprimio račun (kliknuo na link iz dobivene obavijesti i preuzeo e-račun) ili od početka 2020.-te nije zaprimio više od 3 e-računa. Odnosno, manja je vjerojatnost da će primatelj preuzeti e-račun.
Ako je polje IsReceiver = True tada možete slobodno koristiti vraćene email adrese.

981

By | 06.04.2021|Categories: eRačuni|

Izlazni dokumenti > eRačuni
Na ispis eRačuna i u kreiranju datoteke za eRačune dodan je i drugi redak naziva partnera.

February 2021

979

By | 05.02.2021|Categories: Glavna knjiga|

Glavna Knjiga > Ispis glavne knjige > Bruto bilanca – za sva konta
Na izvještajima bruto bilance i na uspravnoj i položenoj dodani opisi koji detaljnije opisuju kolone Početnog stanja, Donosa, Prometa i Ukupnog stanja.

978

By | 03.02.2021|Categories: Sitni inventar|

Sitni Inventar > Ispis > Ispis stanja sitnog inventara
Dodan upit da li želimo da se prikazuje Sitni inventar sa količinama 0

977

By | 03.02.2021|Categories: Sitni inventar|

Sitni Inventar > Ispis > Ispis stanja sitnog inventara
Ispravljene količine i vrijednost izlaza na ovom izvještaju. Do sada nije oduzimana količina izlaza. Ipravljeno.

976

By | 03.02.2021|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni dokumenti
Dodan parametar:
Veleprodajni račun tip O2, ako se vodi po V ispisuj na stavkama Cijenu s Porezom i to na 3 decimale (D/N)
Inicijano stavljeno N

January 2021

975

By | 14.01.2021|Categories: Skladišno-materijalno poslovanje|

Skladišno poslovanje > Cjenici > Ispis > Ispis cjenika za skladište na dan
Dodan upit ako ispisujemo samo za određeno skladište
Dodano da,ako smo upisali skladište, možemo ispisivati sve artikle ili samo one koji su imali promet od početka godine do upisanog datuma, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za odabrano skladište u oba slučaja

974

By | 08.01.2021|Categories: Maloprodaja|

Maloprodaja > Vanjske kase > Prijenos cjenika u kasu
Dodan upit ako prebacijemo samo za određenu kasu
Dodano da možemo prebacivati sve artikle ako smo upisali skladište, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za odabrano skladište

973

By | 06.01.2021|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine
Zatvaranje razreda:
Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godine
Prijenos glavne knjige za poslovnu godinu:
Inicijalno sada nudi prošlu godinu
Zatvaranje računa:
Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godine

972

By | 06.01.2021|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine
Kod dosadašnjeg zaključenja godine, grupe konta 4 i 7 su se zatvarale na način da se sumiraju i ostavljaju u bazi. Ali ako koristimo Mjesto troška ili Izvore financiranja i pregledavamo konto kartice za grupe konta 4 ili 7 sa filtriranjem mjesta troška ili izvorima financiranja, dobit ćemo i donose iz prošle godine. Sada kod zaključenja godine imamo i mogućnost da se te grupe konta obrišu u potpunosti iz baze.