Plaće

/Plaće

939

Plaće > Godišnji pregledi > Rekapitulacija podataka za postupak kontrole (Tablica 01/11) Dodana rekapitulacija za postupak kontrole, Tablica 01/11

By | 2020-02-11T21:11:44+01:00 11.02.2020|Plaće|0 Comments

937

Plaće > Ispisi > Liste plaće (isplatni listići) Dodan parametar: Isplatna lista, ispis polja Ostalo iz Plaće>Matični podaci>Matični podaci - Radnici dodatno>Ostalo Ako želimo u zaglavlju liste ispisivati dodatni tekst iz polja Ostalo, npr. Način obračuna, koeficijenti, osnovice,….

By | 2020-02-11T21:09:32+01:00 11.02.2020|Plaće|0 Comments

936

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Za obračune sa Datumom Isplate nakon 01.01.2020. sustav nudi Osnovni Osobni Odbitak od 4000 kn. Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji propisuje da se osnovni osobni odbitak povećava sa 3800 kn na 4000 kn i počinje se primjenjivati na [...]

By | 2020-01-02T10:40:06+01:00 02.01.2020|Plaće|0 Comments

932

Obračun plaće Neoporezivi dodaci > JOPPD Dodane nove šifre: 64 Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak 65 Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa 66 Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod [...]

By | 2019-10-01T09:15:20+01:00 01.10.2019|Plaće|0 Comments

893

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Kod unosa Godine ako je unesena godina veća ili jednaka 2019 sustav nudi nove vrijednosti za [...]

By | 2018-12-29T13:03:26+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

892

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Kod unosa Datuma isplate (dospijeća) ako je uneseni datum veći ili jednak [...]

By | 2018-12-29T13:02:59+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

890

Plaće > JOPPD U tablicu 'Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom' dodan redak 63 - Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

By | 2018-12-29T13:01:46+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

885

Plaće > Obračun Ispravljen obračun kod 50% umanjenja (Smanjenje poreza i prireza za 50 % (Potpomognuto područje I.skupine i Grad Vukovar)) Prirez je duplo smanjivan.

By | 2018-12-29T12:58:33+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

870

Plaće > Ispisi > JOPPD dodane nove šifre: Stjecatelj primitka/osiguranik: 0012 Primici/obveze doprinosa: 0007 0008 0009 0047 0053 Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom: 62

By | 2018-02-09T16:26:51+01:00 09.02.2018|Plaće|0 Comments