931

eRačuni
Naziv i opis artikla je sada stavljen da se proširuje po cijeloj širini dokumenta, a eRačunJMJ (jedinica mjere po međunarodnom standardu) je stavljena u isti red kao i dosadašnja JMJ (jedinica mjere).
Kod duljih naziva i opisa artikala naziv je bio odsječen na 255 znakova, ispravljeno da se mogu puno duži nazivi i opisi koristiti kod eRačuna i kod ispisa i kod slanja eRačuna kao elektroničkog dokumenta.

By | 2019-09-27T11:52:18+01:00 25.09.2019|eRačuni|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment