Sitni inventar
Ispravljena pogreška koja je onemogućavala unos Sitnog inventara u uporabi
Ipravljeni sitni nedostaci na nekim izvještajima sitnog inventara
Dodan parametar koji nam omogućava da se Šifra sitnog inventara automatski generira. Ako stavimo 0, tada moramo ručno unositi šifru sitnog inventara, a ako stavimo broj od 1-15 tada se šifra automatski generira i to broj znamenaka šifre temeljem upisane vrijednosti parametra.
Npr. Ako u parametar upišemo broj 4 tada će automatski niz biti: 0001,0002,….

By | 2016-11-24T00:00:00+01:00 24.11.2016|Sitni inventar|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment