Dodana mogućnost da jedan Artikl ima više BarKodova
I dalje je prisutan pod Artikli glavni BarKod, a ostali ili zamijenski se stavljaju pod Detalji BarKodovi

Matični podaci > Artikli – roba, usluge, rad ili operacije
Dodan gumb Traži BarKod
kod pretraživanja traži najprije u Artiklima vrijednosti iz polja BarKod, ako ne pronađe traži u Artiklima BarKod pakiranja, ako ni tu ne pronađe traži u detaljima Artikla pod BarKodovima

By | 2014-06-20T00:00:00+01:00 20.06.2014|Matični podaci|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment