Matični podaci > Artikli – roba
Dodan gumb Promjena TarBr
Služi za promjenu jednog Tarifnog broja u drugi kod svih artikla uz definiranje kako će se to odnositi na upisane cijene (Cijana bez poreza i Cijena s porezom), odn. da li želite da nepromijenjena bude Cijena bez poreza ili Cijena s porezom, te na temelju toga druga će cijena biti korigirana.

By | 2012-03-06T00:00:00+01:00 06.03.2012|Matični podaci|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment