Skladišno poslovanje > Primke
Izrada kalkulacija
Prilikom izrade kalkulacije ako postoji cijena, bilo iz matičnih podataka ili ako su cijene definirane po cjenicima, veleprodajna i maloprodajna cijena se fiksira, a marža se korigira.

By | 2012-01-10T00:00:00+01:00 10.01.2012|Skladišno-materijalno poslovanje|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment