Kod Matični podaci firme dodani DETALJI.
U detaljima firme se nalaze Žiro računi i banke.
Ako Komintent (firma) ima više žiro računa, glavni žiro račun upišite u Matičnim podacima firme, a ostale račune evidentirajte pod detaljima. Na večini tipova izlaznih računa, žiro računi biti će navedeni, ako na vašem izlaznom računu niće biti navedeni ostali žiro računi, iako ste ih evidentirali pod detaljima firme, obratite nam se kako bi Vam omogućili prikaze žiro računa na tom tipu izlaznih dokumenata.

By | 2010-05-31T00:00:00+01:00 31.05.2010|Matični podaci|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment