15

Napravljene rutine za uzimanje u obzir kriznog poreza, ako je kod kreiranja plaća zadano da se uzima krizni porez. Kod unosa Mjesečnih podataka -> Podaci obračuna (zajednički za isplatu), dodano je polje Krizni porez (D/N). Ako u to polje stavimo D tada će sustav kod obračuna plaće obračunavati i krizni porez za one zaposlenike koji ispunjavaju uvjete (2 posto onima koji imaju > 3.000,00 , odn. 4 posto onima koji imaju > 6.000,00 ). Ti podaci su vidljivi na isplatnim listama, rekapitulacijama, IPP obrascu, izvještajima za poreze kod plaća,……..
Onim djelatnicima koji ne zadovoljavaju uvjete, neće se obračunavati i neće biti prikazane kolone na isplatnim listima.
Polje Krizni porez (D/N) se koristi i kod situacije kada se više taj porez neće obračunavati, tada kod tog obračuna plaće, stavit ćemo N i krizni porez se više neće obračunavati, niti će biti prikazane kolone kriznog poreza kod isplatnih lista, niti kod rekapitulacija, one će i dalje biti prisutne kod izvještaja poreza iz plaća.

By | 2009-08-11T00:00:00+01:00 11.08.2009|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment