1067

Obračun plaće 2024 (verzija 1.1)

Plaće > Matični podaci > Općine i gradovi

Dodano pod detalje „Stope poreza“

Upisujemo stope poreza i graničnike sa datumom 01.01.2024. Inicijalno su povučeni podaci it excel datoteke sa porezne uprave. Provjeriti i da li je promijenjeni i IBAN za uplatu poreza za tu općinu, grad.

Program prilikom obračuna provjerava da li sve općine/gradovi koji su korišteni u obračunu imaju unešene porezne stope sa datumom 01.01.2024 ili budući, ako nema, javlja upozorenje da upišete za tu šifru općine/grada i da ponovite obračun.

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja)

Dodano polje „Ulazi u bruto za umanjenje MIO I (2024) (D/N)“ Inicijano stavljeno za sve postojeće poslove „D“ da ulaze u ukupan bruto za izračun umanjenja osnovice za MIO I.

Obavezno proći kroz sve poslove i staviti „N“ onim poslovima koje ne ulaze u ukupan bruto za izračun umanjenja

Plaće > Matični podaci > Matični podaci – Radnici

Dodano polje „Računaj umanjenje MIO I“

Da li se za tog radnik računa umanjenje MIO I osnovice. Inicijalo stavljeno „D“ Da računaj umanjenje

Plaće > Matični podaci > Matični podaci – Radnici (Detalji „Osobni odbici“)

Upisati osobni odbitak sa datumom 01.01.2024 (maknuto polje za odbitke za djecu i uzdržavane članove), sada od 2024 imamo samo „Stopa osobni odbitak“. Pošto su se mijenjali koeficijenti unijeti nove stope za svakog radnika. Npr. Ako nema djece ni uzdržavanih članova upisuje se 100

Program prilikom obračuna provjerava da li svi radnici imaju unešeni osobni odbitak sa datumom 01.01.2024 ili budući, ako nema, javlja upozorenje da upišete za tog radnika i da ponovite obračun.

Plaće > Matični podaci > Matični podaci – Radnici (Detalji „Drugi poslodavci“)

Ovdje upisujemo podatke ako radnik radi i kod drugih poslodavaca. I to za isplatu u godini i u mjesecu. Npr. Ako se radi o isplati na dan 05.02.2024 ovdje upisujemo U Godini 2024, U Mjesecu 02.

Program provjerava i zabranjuje unos više puta za isti mjesec u istoj godini. Znači samo jednom za tog radnika možemo unijeti zapis za isplatu u određenoj godini i za određeni mjesec.

U polje „Ukupno dopušteno umanjenje sa ePorezne“ prepisujemo iznos koji dobijemo na ePorezna za tog radnika i to se radi o iznosu ukupnog dopuštenog umanjenja, a ujedno je to podatak koji se odnosi na prošli mjesec, a ePorezna ga objavljuje do 2. radnog dana. Napomena je i da kada koristimo taj podatak da ga moramo koristiti barem u 2 uzastopna razdoblja.

U polje „Ukupni bruto kod drugih poslodavaca (Izjava)“ ovdje upisujemo ukupni bruto kod svih drugih poslodavaca za taj mjesec na temelju izjave od radnika (taj bruto NE uključuje i naš bruto).

Uvedeno polje „Izvor podataka“ jer na ePoreznoj radnik može imati i 0 kao dopušteno maksimmalno umanjenje, što znači da taj radnik nema pravo na umanjenje.

Prirez

Ako je datum isplate veći ili jednak 01.01.2024 program prirez uvijek stavlja na 0% i u isplatnim listama je maknuto pojavljivanje polja prirez i sva polja koja su bila porez i prirez su sada samo porez.

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)

Ako je datum isplate jednak ili veći od 01.01.2024 program skriva porezne stope i graničnike iz ovog prikaza, jer se oni sada uzimaju iz podataka o općinama gradovima. Isto tako maknut je Osobni odbitak za djecu i uzdržavane članove, i jedino ostaje Osobni odbitak (neoporezivo) i on je stavljen na 560 Eura.

Plaće > Ispisi > Liste plaće (isplatni listići)

Ako je pod radnik i pod poslovi stavljeno da određeni posao ulazi u obračun bruto iznosa za umanjenje MIO I, tada taj posao uz naziv ima i oznaku (##)

Plaće > Ispisi > JOPPD > Strana B

Polje „7.2. Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti” se definira automatski po slijedećim pravilima:

Ako je pod Radnik > Drugi Poslodavci unijet iznos za tog radnika za isplatu plaće u tom mjesecu iznos pod „Ukupni bruto kod drugih poslodavaca (Izjava)“ tada se u polje 7.2 stavlja oznaka „3 – Stjecatelj ima više poslodavaca i dostavlja izjavu o iznosima mjesečnih bruto plaća“

Ako je pod Radnik > Drugi Poslodavci unijet iznos za tog radnika za isplatu plaće u tom mjesecu iznos pod „Ukupno dopušteno umanjenje sa ePorezne“ tada se u polje 7.2 stavlja oznaka „2 – Za stjecatelja se koriste podaci Porezne uprave o iznosu umanjenja mjesečne osnovice“

Ako je pod Radnik > Drugi Poslodavci nemamo zapis za tog radnika za isplatu plaće u tom mjesecu tada se u polje 7.2 stavlja oznaka „1 – Stjecatelj ima jednog polsodavca“

I na kraju ako iznos u polju „12.9. Iznos umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO na temelju generacijske solidarnosti“ je 0, tada bez obzira na sve gore spomenute kontrole u polje 7.2 se stavlja oznaka „0 – Stjecatelj nema pravo na umanjenje“ jer nema iznosa umanjenja poreza. To može biti ili ako je plaća veća od 1300 eura ili ako se radi o 2, 3,4,…. Isplati u mjesecu, ali već je iskorišteno moguće umanjenje.

By | 2024-01-06T15:13:45+01:00 04.01.2024|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment