1034

Plaće > Ispisi > JOPPD
Dodane oznake Stjecatelj primitka/osiguranik
5404 – Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu

Dodane oznake Primici/obveze doprinosa
0014 – Primici po osnovi plaće utvrđene temeljem rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske sukladno Zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada

Dodane oznake Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
72 – Nacionalna naknada za starije osobe prema posebnim propisima
73 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

By | 2023-10-04T19:13:10+01:00 03.10.2023|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment