103

Napravljena nova blagajna, sada imamo 2 vrste blagane. Blagajna (jedan nivo) i Blagajna (dva nivoa).
Blagajna (dva nivoa) je dosadašnja blagajna i upisuje se u 2 nivoa (zaglavlje i detalji).
Blagajna (jedan nivo) je blagajna gdje sve upisujemo u zaglavlju.
Ne mogu se istovremeno koristi oba tipa blagajni jer se koriste iste tablice za spremanje podataka.
Morate se odlučiti koji tip ćete koristiti.

By | 2017-11-24T18:44:07+01:00 22.10.2009|Blagajna|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment