Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

June 2024

1101

By | 03.06.2024|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Mjesečne obustave
Šifra obustave
Dodana polja Model i Poziv na broj platitelja
Kod polja Poziv na broj platitelja mogu se koristiti i varijable:

$F-OIB$ – OIB poslodavca
$PL-ZA-MM$ – plaća za mjesec (2 znamenke)
$PL-ZA-GG$ – plaća za godinu (zadnje 2 znamenke)
$PL-JOPPD$ – broj JOPPD obrasca

Npr. ako je OIB poslodavca 0123456789, a broj JOPPD obrasca 24096
Mi upišemo 123-$F-OIB$-$PL-JOPPD$-888

To će biti zamijenjeno sa:
123-0123456789-24096-888

1100

By | 03.06.2024|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
DETALJI > Neoporezivi > Poziv na broj HUB 3
Dodana polja Model i Poziv na broj platitelja
Kod polja Poziv na broj platitelja mogu se koristiti i varijable:

$F-OIB$ – OIB poslodavca
$PL-ZA-MM$ – plaća za mjesec (2 znamenke)
$PL-ZA-GG$ – plaća za godinu (zadnje 2 znamenke)
$PL-JOPPD$ – broj JOPPD obrasca

Npr. ako je OIB poslodavca 0123456789, a broj JOPPD obrasca 24096
Mi upišemo 123-$F-OIB$-$PL-JOPPD$-888

To će biti zamijenjeno sa:
123-0123456789-24096-888

1097

By | 03.06.2024|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni dokumenti
Dodan gumbić uz polje Tečaj pomoću kojeg možemo povući tečajnu listu sa HNB-a za upisani datum

1096

By | 03.06.2024|Categories: Ulazni dokumenti|

Ulazni dokumenti
Dodan gumbić uz polje Tečaj pomoću kojeg možemo povući tečajnu listu sa HNB-a za upisani datum

1095

By | 03.06.2024|Categories: Glavna knjiga|

Glavna knjiga > Temeljnice glavne knjige
Dodan gumbić uz polje Tečaj pomoću kojeg možemo povući tečajnu listu sa HNB-a za upisani datum

1094

By | 03.06.2024|Categories: Glavna knjiga|

Glavna knjiga > Temeljnice glavne knjige

Kod zatvaranja računa, kod odabira otvorenih računa, ako držimo pritisnutu tipku CTRL na tipkovnici, otvorit će se svi računi i otvoreni i zatvoreni. Da bi mogli proknjižiti i one račune koji npr. imaju duplu uplatu, a već su zatvoreni.

March 2024

1093

By | 19.03.2024|Categories: Virmani|

Ispis virmana > Virmani plaće HUB 3
Ispis > Ispis zbrojnog naloga i kreiranje datoteke
Izmijenjena procedura kreiranja datoteke na novi format SEPA – Standard ISO 20022 XML za iniciranje poruka kreditnog transfera
(pain.001.001.09)

1092

By | 19.03.2024|Categories: Gradilišta|

Izlazni računi
Gradilište Opis IFA
Omogućeno ručno dodavanje šifri, tako da ako ste već došli do 99, a polje prima samo 2 znaka, sada možete koristiti i kombinacije sa slovima (npr. A1, A2, ….. 1A, …..2R……, AA, AB,….) pa smo sa kombinacijama slova i brojki došli do mogućih preko 630 kombinacija

1091

By | 19.03.2024|Categories: Gradilišta|

Ulazni računi
Gradilište Opis UFA
Omogućeno ručno dodavanje šifri, tako da ako ste već došli do 99, a polje prima samo 2 znaka, sada možete koristiti i kombinacije sa slovima (npr. A1, A2, ….. 1A, …..2R……, AA, AB,….) pa smo sa kombinacijama slova i brojki došli do mogućih preko 630 kombinacija