Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

May 2021

994

By | 18.05.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > JOPPD
Kod kreiranja xml datoteke za ePoreznu napravljena kontrola da li je upsana email adresa. Ako nije upozorava, ali svejdeno dopušta kreiranje xml datoteke.

993

By | 18.05.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Matični podaci > Radnici
Dodan odabir da li želimo da se za ovog radnika računa dodatak na staž ili ne, tako da možemo za pojedine radnike isključiti obračun dodatka na staž
Računaj dodatak na staž (D/N) – inicijalno stavljeno D (Da)

991

By | 18.05.2021|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni dokumenti
Kod ispisa izlaznih računa tipa S1 ispravljen prikaz ukupnog iznosa za platiti nakon dodavanja 2D barkoda za mobilno plaćanje.

990

By | 18.05.2021|Categories: Ponude|

Ponude
Dodan parametar:
Broj znakova u broju ponude (npr.0000000001) od 3 – 10. Ako već imate napravljene ponude unutar poslovne godine, ne mijenjati.
Inicijalno stavljeno 10

989

By | 18.05.2021|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni računi
Dodan “2D barkod za plaćanje putem mobilnog bankarstva” na nekim ispisima izlaznih računa.
Radi lakšeg i bržeg plaćanja. Kupac samo skenira barkod na svom mobitelu iz mobilnog bankarstva i popune mu se sva polja za plaćanje.

988

By | 18.05.2021|Categories: Matični podaci|

Napomene na Izlazni dokumenti i Ponude
U matičnim podacima kod Napomena za Izlazne dokumente i kod Napomena za ponude dodano polje Uključi u automatsko ubacivanje (D/N) pomoću kojeg možemo definirati da ako je u Parametrima pod Izlaznim dokumentima (ili Ponudama) stavljeno da se napomene automatski ubacuju, ovdje definiramo da li će ova napomena biti ili ne uzeta prilikom automatskog ubacivanja. Odn. da li ovu napomenu želimo koristiti samo prilikom ručnog dodavanja napomene.

987

By | 18.05.2021|Categories: Ponude|

Ponude
U matičnim podacima dodana forma Napomene – ponude gdje možemo unijeti ponude koje potom mogu biti automatski ubačene prilikom kreiranja ponuda.
Npr. po zakonskoj obvezi ubacivanje napomene “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”
U Ponudama je dodan parametar:
Ubaci napomene kod kreiranja ponuda (D/N)
Inicijalno stavljeno N

April 2021

984

By | 16.04.2021|Categories: Ponude|

Ponude
Dodan “2D barkod za plaćanje putem mobilnog bankarstva” na nekim ispisima ponuda.
Radi lakšeg i bržeg plaćanja po ponudi. Kupac samo skenira barkod na svom mobitelu iz mobilnog bankarstva i popune mu se sva polja za plaćanje.

983

By | 16.04.2021|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni dokumenti > Ispis > KIRA – Ispis knjige izlaznih računa
Ispravljena pogreška kod subjekata koji imaju tromjesečni obračun PDV-a. Sustav je javljao grešku i izbacivao iz programa. Ispravljeno.