Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

March 2022

1007

By | 29.03.2022|Categories: Proizvodnja|

Proizvodnja > Radni nalozi > Ispisi
Dodan ispis: Ispis radnih naloga za gradilište
Ako vodimo Radne naloge i po Gradilištima ovdje možemo dobiti detaljan pregled ulaza i izlaza količinski i financijski za radne naloge za određeno Gradilište u određenom vremenskom razdoblju

1006

By | 29.03.2022|Categories: Proizvodnja|

Proizvodnja > Radni nalozi
Dodano polje Gradilište
Ako želimo voditi Radne naloge i po Gradilištima

October 2021

1004

By | 28.10.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi
Slijedećim izvještajima dodana je napomena da se uzimaju podaci na temelju datum obračuna (ZA godinu i ZA mjesec). Znači da su u tim mjesecima zaposlenici radili, a ne da im je u tim mjesecima isplaćana plača.
Izvještaji:
Isplaćena bruto i neto plaća po stručnoj spremi
Isplaćena bruto i neto plaća po spolu
Isplaćena bruto i neto plaća (spol, stručna sprema, puno-nepuno radno vrijeme, mjeseci rada)

1003

By | 05.10.2021|Categories: Plaće|

Plaće – Virmani
Ispravljena pogreška kod obračuna kod kreiranja virmana na obračunima koji imaju i neoporezive dodatke. U opis virmana 2. redak kod neoporezivih je uvijek stavljano “Zaštičeni račun” i kada je bio i kada nije bio zaštičeni račun.
Ispravljeno.

September 2021

1001

By | 01.09.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Dodatne osnove obračuna (bolovanja…)
Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) > Bolovanja

Dodano polje Banka
Inicijalno kada unosimo radnika pod Bolovanja ponudit će istu banku koja je upisana pod Radnik.
Ali ako primjerice radnik prima plaću preko Specifikacije za banku pa ode na bolovanje, sustav će i dalje virmane kreirati po algoritmu za normalnu isplatu i tako kreirati poziv na broj. Ali pošto Bolovanja moramo izdvajati na poseban virman, kada zaposlenik ode na bolovanje njemu tada trebamo kreirati taj virman po principu jedan virman (U bankama otvorimo novu banku, IBAN u bankama ostavimo prazan, a pod Jedan virman za sve stavimo N. Sada će sustav kod kreiranja virmana uzimati podatke iz Banke za pozive na broj, ali će IBAN uzimati iz Radnika).

1000

By | 01.09.2021|Categories: Plaće|

Plaće – Virmani
Ispravljena pogreška kod obračuna kod kreiranja virmana na obračunima koji imaju i neoporezive dodatke. Ova greška je nastala kod izmjene 997. Neoporezivi dodaci su bili uključeni i na virmane za isplatu neto i posebno kreirani za svaki neoporezivi dodatak.

August 2021

998

By | 09.08.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) > Neoporezivi
Dodano da kada u polju “Može se ustegnuti (D/N/Z)” odaberemo Z (Cijeli neoporezivi dodatak stavi na zaštićeni račun) da nam otvori novo polje kod kojeg možemo odabrati (ili unesti novi) Zaštičeni račun za tog radnika. Zaštićeni računi se spremaju i vezani su za Šifru radnika.

997

By | 09.08.2021|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Virmani plaće HUB 3
Kreiranje virmana plaća za Neoporezive naknade u kombinaciji sa isplatom na Zaštićene račune nije ispravno obračunavao iznose naknade. Ispravljeno

May 2021